ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​របស់​ខ្ញុំ

CURRICULUM VITAE

 

Master Trainer and Promotion.

 

Personal Background:

Name : CHEA Sambath

Sex : Male

Nationality : Cambodian

Date of Birth : 29th July 1976

Place of Birth : Svay Tathorm Village, Ampil Tapork Commune, Oreang Auv District, Kampong Cham Province, Cambodia.

Current Address : #566G, Group V, Sleng Rueleung Village, Sangkat Tuek Tlar, Khan Russey Keo, Phnom Penh.

Marital Status :

Hand Phone : (855)12 449 441 និង ០១៧ ៥៦៩ ០៦៩.

E_Mail : sambath@khmeros.info, csb_sambath@yahoo.com.

Work Experiences:

Jun 2005 – Now : Khmer Software Initiative Project Phnom Penh, Cambodia

Phone on Desk:(855)23 222 819

Website: www.open.org.kh

http://www.khmeros.info

Position held: Master Trainer and Promotion

Detail Duties:

  • Training Khmer Software such as OpenOffice.org, Moyura, Mekhala, OpenSuSE to Student / Trainer / Master Trainer / Official government and Organization Staff. Place in Cambodia ( City, Town, Province, Country area).

  • Creating Materials and user manuals for any Khmer Software such as OpenOffice, Moyura, Mekhala, OpenSuSE,…etc.

  • Installation Khmer Software such as OpenOffice, Moyura, Mekhala, OpenSuSE at any Internet Cafe, Institute Center, University and Official government.

  • Promotion (Unicode Contest ) made T Shirt and roacher.

  • Maintenance and Update all Materials and Manuals.

  • Support user that use Khmer Software by Phone or goto any place.

  2003 – 2005 : Computer Teacher (Application) at Universal English School Phnom Penh

  Position: Teacher IT

       • Teach Ms Office (Word, Excel, Access, … ), Design website, Repair(Hardware and Software) and Graphic Design.

       • Create Materials for teach.

  2000 – 2003 : Maintenance and Networking Service Phnom Penh

  Position: Assistant Team

       • Maintenance Computer Software (Application and Operating System) and Computer Networking.

       • Prepare and Create plane for Create Computer Networking

  1997 – 1999 : Agency of Gold Star Real Estate Phnom Penh

  Position: Agency

       • Finding House / Land for Rent or Sale.

       • Contact and Support Customer.

  Education:

  1998 – 2002 : Bachelor degree of Computer Science at Norton University Phnom Phenh.

  1995 – 1997 : General Mechanic (BST) at Preah Kossomak Technical Training Center Phnom Penh.1992 – 1995 : High School at Tboung Khmum District, Kampong Cham.

  Training Courses:

  Dec 2005 : Studied LPI_ Linux Professional Institute (101&102) at Open Forum of Cambodia (OFC).

  Nov 2005 : Studied KDE (K Desktop Environment) at Open Forum of Cambodia (OFC).

   

  Knowledges:

  Specialize: SUSE and Windows (2000, XP, Vista), OpenOffice.org (Writer, Calc, Impress, Base, Draw), Mekhala (for Internet), Moyura (for E_mail), Ms Office, Web Design (HTML, ASP, PERL), Database ( Access, SQL Server, My SQL ).

  General knowledge: C / C++, Java, Java Script, VB, VB Script, Computer Networking (NT 40, Linux, Win2k), Graphics Design (Adobe Photoshop 8.0).

  Interest:

  Computer, Sport, Singing, Reading and Traveling.

  Reference:

  Mr. LEANG Sopheng: Sale Manager at First Cambodia,

  Hand Phone: 016 909 409.

  Mr. DOEUK Daravuth: Auditor at KPMG, Hand Phone: 012 514 100.

   

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: